Home | Contact | Klanten | Downloads

15 december 2017

Groen licht voor bouw brandweerpost Nieuwegein Zuid

Het was voor iedereen duidelijk, de brandweerpost aan de Henri Dunantlaan voldeed echt niet meer aan de huidige eisen, nieuwbouw was de oplossing. Paul van Eijk, architect bij Huub van der Zee Architecten, maakte het ontwerp. Aan Topos Fields is gevraagd om het projectmanagement voor de sloop en nieuwbouw van deze brandweerpost op zich te nemen, inclusief het bouwkosten-management, de directievoering en het toezicht tijdens de uitvoering. Het betreft een brandweerpost type A, uitruklocatie zonder kantoorfunctie, voor de VRU.

Topos Fields - Projectmanagement

Inmiddels heeft de aanbesteding plaatsgevonden, is de omgevingsvergunning afgegeven en wordt het uitvoeringstraject opgestart. Begin 2018 zal Barten Groep uit Houten starten met de uitvoering en in de 2e helft van 2018 hopen we een nieuw markant pand als nieuwe brandweerpost voor Nieuwegein Zuid op te kunnen opleveren.

31 oktober 2017

BBAN Bouwbegeleiding

Per 1 oktober 2017 heeft Topos Fields zijn diensten uitgebreid door zich aan te sluiten bij de BBAN Groep, een landelijk netwerk van bouwbegeleiders. De BBAN Groep is gericht op het verzorgen van bouwbegeleiding voor particulieren. Door het landelijke netwerk van bouwprofessionals is er brede kennis en expertise waarmee klanten optimaal begeleid kunnen worden tijdens het bouwontwerp en bouwproces. Door korte lijnen, één aanspreekpunt en een professionele aanpak wordt er efficiënt gewerkt en worden kosten bespaard. Veel voorkomende bouwprojecten zijn dakkapellen, uitbouwen, kantoorverbouwingen, keukens, badkamers, interne verbouwingen/ renovaties, afbouw casco woningen en/of nieuwbouw complete woningen. Lees meer over de BBAN methode op: https://www.bban.nl/

 

BIM opleidingsniveau in de lift

Op 10 oktober 2017 wordt, door BIMregister en de Bouw Informatie Raad, de ‘BIM onderwijsdag’ georganiseerd. Hier ontmoeten bedrijven, studenten en onderwijzend Nederland elkaar om te werken aan een betere instroom van studenten naar het bedrijfsleven.

Het heeft lang geduurd voordat de eerste studenten met enige BIM bagage van de opleidingen af kwamen. Gelukkig zien we afgelopen jaren dat veel opleidingen serieuze stappen maken om BIM op een goede manier te integreren in de curricula en constateren we dat instromers inmiddels BIM gerelateerd onderwijs hebben genoten en daardoor eerder een goede bijdrage kunnen leveren aan de uitwerking van onze projecten. De verschillen tussen de opleidingen zijn echter behoorlijk en de behoefte vanuit het bedrijfsleven voor hoog gekwalificeerde BIM engineers is groot. Het verhogen van het BIM niveau en het verkleinen van de verschillen tussen de verschillende opleidingen zijn belangrijke stappen om het onderwijs goed aan te laten sluiten op de praktijk. Het bedrijfsleven zal daarvoor ook concreet moeten aangeven welke behoeften er zijn. De BIM onderwijsdag is een uitgelezen mogelijkheid hiervoor. lees verder

Tramremise Nieuwegein in Virtual Reality

In september start de bouw van een nieuwe werkplaats op de tramremise in Nieuwegein. Provincie Utrecht en bouwer De Vries en Verburg tekenden op 4 september het contract voor deze opdracht. Vanuit deze nieuwe werkplaats wordt het tramverkeer op de Uithoflijn ondersteund. Later fungeert de werkplaats als centrale spil voor het onderhoud van nog meer trams. Deze gaan vanaf 2020 behalve in Utrecht ook in Nieuwegein en IJsselstein rijden.

Voor de nieuwbouw van deze werkplaats verzorgt Topos Fields, in opdracht van De Vries en Verburg, de bouwkundige engineering en de 3D BIM coördinatie ten behoeve van de uitvoering. Om alle betrokkenen inzicht te verschaffen in het 3D model hebben we, bij de feestelijke ondertekening van het  contract, alle genodigden de mogelijkheid gegeven om de nieuwe Tramremise vanuit verschillende standpunten in Virtual Reality te bekijken. De Virtual Reality beelden zijn gebaseerd op het technische model en geven een impressie van het eindresultaat. Door op onderstaande afbeeldingen te klikken kunt u ook een kijkje nemen in de nieuwe werkplaats middels Virtual Reality met uw computer, tablet of smartphone. Met uw eigen VR bril kunt u op de website schakelen naar de VR modus.

Tramremise Nieuwegein

Tramremise Nieuwgein

 

 

 

 

 

Tramremise NieuwegeinTramremise Nieuwegein

 

 

 

 

Tramremise Nieuwegein

Kopersbegeleiding Houthaven via BIM server

In de Amsterdamse Houthaven wordt het prachtige nieuwbouwproject Pier2 ontwikkeld. Er worden in totaal 130 eengezinswoningen van 4 of 5 verdiepingen gebouwd. Momenteel is fase 3 in verkoop; 58 woningen met een ondergrondse parkeervoorziening welke rechtstreeks vanuit woning bereikbaar is. De Houthaven wordt een 100% klimaatneutrale wijk. Dit betekent dat alle energie duurzaam wordt opgewekt. De hellende daken van de woningen op Pier2 zijn in fase 3 daarom volledig bedekt met zonnepanelen en krijgen ook nog een Tesla Powerwall 2 in de kelder. De woningen worden in opdracht van BPD gerealiseerd door Waal. Topos Fields verzorgt de bouwkundige 3D engineering en de 3D verkooptekeningen voor fase 3 van dit project. lees verder

Er is geen wet nodig om de kwaliteit op de bouw te borgen

De Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen is al omstreden voordat hij door de Eerste Kamer is verworpen, de wet zal moeten worden aangepast. De invoering van private kwaliteitsborging voor de bouw wordt hierdoor vertraagd.

Wat nu mondjesmaat door gemeenten wordt uitgevoerd, zou standaard door private partijen ter hand worden genomen. Maar hoeveel controle voeren gemeenten eigenlijk uit? In het kader van de omgevingsvergunning worden de bouwtekeningen gecontroleerd op het voldoen aan het bouwbesluit. Waar het echter vaak fout gaat, is op de bouwplaats zelf. En juist daar controleert een gemeente maar zeer beperkt en worden fouten meestal pas achteraf geconstateerd. Bouwkwaliteit goed borgen is alleen mogelijk door degelijk regulier toezicht op de bouwplaats waarbij mogelijke bouwfouten vooraf geconstateerd worden, waardoor faalkosten tot een minimum worden beperkt. In die zin bestaat private kwaliteitsborging natuurlijk al, alleen liggen de formele verantwoordelijkheden anders.

De opzichters van Topos Fields verzorgen dagelijks toezicht op bouwprojecten en borgen daarmee de kwaliteit van bouwwerken. Ze zijn nu druk bezig om diverse projecten voor de zomervakantie op te leveren, maar staan na de vakantie klaar om ook voor uw project die kwaliteitsborging te verzorgen.

 

Gecollectiviseerd Particulier Opdrachtgeverschap Coendersbuurt Delft

De Coendersbuurt in Delft bevindt zich in stadsdeel Nieuw Delft in de zogenaamde Spoorzone, in het hartje van de stad. Topos Fields is bouwprocesbegeleider voor een deel van de Coendersbuurt. Het betreft hier de realisatie van 25 geschakelde grondgebonden woningen door individuele opdrachtgevers in de vorm van zelfbouwkavels. De fundering van het gehele bouwblok is daarentegen wel in collectief aanbesteed. Topos Fields organiseerde een gemeenschappelijke aanbesteding voor de zelfbouwers, waarbij iedere kaveleigenaar individueel opdrachtgever is voor de collectieve fundering. De zelfbouwwoningen op de fundering zijn in deze aanbesteding optioneel aanbesteed. Inmiddels zijn de meeste woningen binnen dit bouwblok opgeleverd.

Geen CPO

Er was bij dit project dus geen sprake van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) georganiseerd vanuit een stichting of vereniging. De kaveleigenaren hadden hier elk een eigen architect en waren al met het ontwerpproces gestart toen het idee kwam om samen op te trekken. lees verder

BIM management tramremise Nieuwegein

In opdracht van Bouwbedrijf De Vries en Verburg uit Stolwijk verzorgt Topos Fields de bouwkundige engineering en het BIM management van de nieuwbouw van de tramremise te Nieuwegein. De nieuwe tramremise bestaat uit een werkplaats met 8 sporen en een kantoordeel van circa 1.500 m2. De werkplaats heeft een afmeting van circa 62 x 87 m en het totale project is circa 8.000 m2 BVO. Kenmerkend aan het ontwerp van Studio Marsman zijn de groene gevelpanelen in verschillende kleuren die het gebouw laten opgaan in de omgeving.

Op basis van de 3D modellen van ABT en DWA wordt momenteel door diverse partijen hard gewerkt aan een integraal BIM voor de uitvoering. lees verder

Integrale 3D koperstekeningen bij De Windes

Enige tijd geleden is Waal uit Vlaardingen gestart met de bouw van ‘De Windes’ in Scheveningen. Het project betreft een samenwerking tussen Respect Zorggroep en Weboma Ontwikkeling. Het bestaat uit 2 gebouwen met 98 zorgunits en 28 koopappartementen op een gezamenlijke parkeergarage naar ontwerp van Kolpa Architecten. In het zorggebouw komen naast zorgappartementen onder meer een kapper, een praktijk voor fysiotherapie en een grand-café/restaurant. De Windes komt op de plek waar voorheen het oude woonzorgcentrum Deo Gratias stond.

De Windes Scheveningen lees verder

Tags: , ,

Topos Fields op de Bouwbeurs 2017

Van 6 t/m 10 februari neemt Topos Fields deel aan de bouwbeurs in de Jaarbeurs in Utrecht (stand 11.F020). Het thema van de bouwbeurs 2017 is ‘voor mensen die het gaan maken’, op de bouwbeurs laten wij zien wat wij doen om te zorgen dat mensen het ook daadwerkelijk kunnen maken! Daarom focussen wij ons tijdens de Bouwbeurs op de mogelijkheden van BIM. Uiteraard kunnen wij u daarnaast ook informeren over alle andere bouwadviesdiensten die wij bieden.

U kunt zich hier aanmelden

Stand Topos Fields Bouwbeurs 2017 BIM lees verder

Tags: ,

Oudere berichten »