Home | Contact | Klanten | Downloads

5 oktober 2016

Bouwmanagement nieuwbouw Driestar en sportzalen gemeente Leiden afgerond

In Leiden is de nieuwbouw voor het Driestar College 23 september jl. feestelijk geopend door de heer H. van der Smit, voorzitter Raad van Toezicht en de heer P. Dirkse, wethouder onderwijs. Het project omvat naast de nieuwbouw van de school ook vier sportzalen, een fietsenberging en een kantine voor een basketbalvereniging. Het ontwerp is gemaakt door RoosRos Architecten. De nieuwbouw vormt samen met het naastgelegen Da Vinci College een ensemble; de nieuwe gebouwen en het plein zijn opgetild, zodat eronder ruimte is voor de fietsenbergingen van beide scholen en een parkeergarage.

Topos Fields verzorgde het bouwmanagement. Een boeiend en intensief traject waarbij we verantwoordelijk waren voor:

– Organisatie en algehele procescoördinatie;
– Bewaken van de planning;
– Kostenbewaking;
– Organiseren aanbesteding;
– Directievoering;
– Toezicht;
– Oplevering & nazorg.

Alle betrokkenen kijken terug op een goed proces met als resultaat een mooie school die binnen de  gestelde randvoorwaarden gerealiseerd is. Dat horen we graag, want dat was onze opdracht.

20160923_134736_001_resized

20160923_141156_resized

Bouwaanvraag 260 appartementen ‘De Stadhouders’ ingediend

Aan het Stadhoudersplantsoen in Den Haag, op de locatie van het voormalige Nillmij gebouw, worden drie appartementengebouwen gerealiseerd. Afgelopen periode is er hard gewerkt om, in samenwerking met ELV Architecten uit Rijswijk, tot een technisch uitgewerkt plan te komen. Dit heeft onlangs geresulteerd in het indienen van de aanvraag omgevingsvergunning voor dit project.

Het plan bestaat uit drie appartementengebouwen. Elk van de drie gebouwen heeft een eigen karakter en toch is er veel samenhang in de architectuur. De gevels van grijs/geel metselwerk zijn een fusie tussen de architectuur van de 19e eeuwse buurten, Statenkwartier en Duinoord, en de architectuur van de wederopbouwzone waar het ensemble in is gesitueerd.039-02-80 (voorblad)

Twee appartementengebouwen hebben een open binnenhof waaraan alle woningen de voordeur hebben. Het derde appartementengebouw is een toren van vijftig meter hoog. Deze toren heeft een vijf verdiepingen hoge entreehal en de indelingen van de luxe appartementen op de bovenste tien bouwlagen zijn ontworpen door Jan des Bouvrie. Alle drie de gebouwen worden bekroond met bijzondere appartementen en penthouses, met een afwijkende gevelbehandeling van antraciet keramiek. De variatie aan woningplattegronden, in combinatie met vele verschillende oriëntaties, zorgt voor een rijke keuze voor de toekomstige bewoner. Alle appartementen hebben ruime balkons, terrassen of dakterrassen die goed op
de zon georiënteerd zijn.

Alle benodigde parkeerplaatsen zijn ondergebracht in een halfverdiepte parkeergarage. Het huidige Verhulstplein wordt getransformeerd in een verkeersvrije, groene verblijfszone.

Een complex binnenstedelijk project waarbij veel onderzoek nodig is geweest om tot een passend plan te komen op deze locatie. Eén van de technische uitdagingen van dit project wordt gevormd door de onder het te slopen kantoorgebouw aanwezige kelder waarvan de vloer zich circa 4 meter onder maaiveld bevindt, onder de grondwaterstand. Het bestaande kantoorgebouw is op staal gefundeerd en de vloer van de kelder blijkt, voor een aanzienlijk deel, één meter dik te zijn. Na uitgebreid onderzoek is besloten de nieuwbouw tevens op staal te funderen, waarbij de bestaande keldervloer gehandhaafd blijft en daarmee onderdeel van de fundering wordt.

Topos Fields verzorgt de complete bouwkundige uitwerking. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een integraal 3D model (BIM) waarin ook de constructeur (IMd Raadgevende Ingenieurs) real-time meewerkt, daarbij wordt samengewerkt middels een Revit Server waarop partijen inloggen. Voorafgaand aan de uitwerking zijn goede afspraken gemaakt over de wijze van samenwerken. In de praktijk blijkt dit een werkwijze te zijn waarbij bijzonder snel geschakeld kan worden bij het oplossen van knelpunten en het verwerken van aanpassingen.

Meer informatie over de koopappartementen is te vinden op de website van de makelaar middels de volgende link koopappartementen

C:revituser1525F_DO_totaa_rv16l_wv

BIM van begin tot eind

Het maken van bouwkundige tekeningen heeft in de loop der jaren al veel veranderingen doorgemaakt. Het begon op het tekenbord en heeft zich ontwikkeld tot het 3D modelleren in bijvoorbeeld Revit. Topos heeft met BIM flinke stappen gezet, maar er is altijd behoefte aan beter, sneller en efficiënter werken. Om deze reden heeft Hogeschoolstudent Wouter Verstoep zijn afstudeeronderzoek gedaan bij Topos.

Het onderzoek had als doel een workflow binnen het bedrijf te creëren met een BIM dat ervoor zorgde dat er zowel intern als extern efficiënter samengewerkt kon worden. Om dit te bewerkstelligen is er eerst met verschillende partijen uit de bouwsector gesproken om vast te kunnen stellen waar het nu goed of juist fout gaat. Hieruit bleek dat iedereen het erover eens is dat 3D moduleren de faalkosten verkleint. Maar er kan nog zoveel meer met een BIM naast het inzichtelijk krijgen van je gebouw. Het heet niets voor niets een Bouw Informatie model.

stukje op site, template

Het Bouw Informatie Model moest dus meer informatie bevatten. Dit leverde direct de volgende belangrijke vraag op: welke informatie moet dan wanneer beschikbaar zijn? Met deze hoofdvraag is gewerkt naar een workflow waarbij BIM gebruikt wordt vanaf het schetsontwerp en langzaam uitgroeit tot een ‘As-built model’. lees verder

BIM bevordert de samenwerking bij uitwerking International Student Housing

ISH_BIMIn samenwerking met bouwbedrijf Waal werkte Topos Fields aan de uitwerking van een duurzaam wooncomplex voor studenten in het TU Noord gebied te Delft. Het complex omvat 332 studentenwoningen en heeft een bruto vloer oppervlakte van circa 15.000 m2. Naast de studentenhuisvestingen zijn er ruimten voor kantoren beschikbaar en biedt het diverse functies voor met name buitenlandse studenten.
Het definitieve ontwerp van de International Student Housing, van architectenbureau Cepezed, was uitgewerkt in 2D. Om een zo efficiënt mogelijke werkvoorbereiding en uitvoering te realiseren, heeft bouwbedrijf Waal ons gevraagd een Bouw Informatie Model te maken. Door in een vroeg stadium duidelijke afspraken te maken over onder andere gedetailleerdheid, nulpunt, bestandsbenaming, modelopbouw en samenwerkingslocatie, verliep de samenwerking in het Bouw Informatie Model uitstekend. lees verder

Tags: ,

Feestelijke start bouw Coendersbuurt Delft

20160302_171634643_iOS_kDe Coendersbuurt in Delft bevindt zich in stadsdeel Nieuw Delft in de zogenaamde Spoorzone, in het hartje van de stad. Een prachtig locatie maar ook complex om in deze omgeving te bouwen. Woensdagmiddag 2 maart jl. werd de bouw van dit bijzondere buurtje feestelijk gestart met het slaan van een feestelijke paal door minister Stef Blok. Topos Fields is bouwprocesbegeleider in de Coendersbuurt. Het betreft hier de realisatie van 25 grondgebonden woningen door individuele opdrachtgevers in de vorm van zelfbouwkavels. Er is hier geen sprake van CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) omdat bijna ieder kavel zijn eigen architect heeft, ondanks het feit dat het geschakelde woningen betreft. lees verder

Bouw energiezuinig datacenter afgerond

Eind 2014 werd de omgevingsvergunning ingediend voor wat het meest energiezuinige datacenter van Nederland moest worden. Nu, begin 2016, is Cegeka klaar om het datacenter in volledig in gebuik te nemen. In opdracht van ICTroom uit Lijnden werkte Topos Fields aan het tekenwerk voor het verkrijgen van de omgevingsvergunning voor dit bijzondere datacenter. Cegeka, een ICT bedrijf met 3500 medewerkers, levert kwalitatieve ICT-oplossingen die klanten helpen om hun business doelstellingen te realiseren. Europees datacenterspecialist ICTroom uit Lijnden ontwerpt en bouwde het zeer energie-efficiënte Tier 3 datacenter. Dat betekent dat de technische infrastructuur volledig dubbel is opgebouwd, waardoor elk onderdeel kan worden onderhouden of vervangen zonder impact op de IT-systemen. Het nieuwe datacenter is het meest energie-efficiënt in Nederland. Er is gekozen voor de hoogst efficiënte elektrische infrastructuur en koeling die beschikbaar zijn op de markt.

Datacentrum

Brandveiligheid is HOT

De Wet private kwaliteitsborging is in de maak en moet hét middel worden om kwaliteit in de bouw te borgen. Dat gebeurt door de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer te vergroten. Die wordt aansprakelijk voor alle gebreken die bij de oplevering niet zijn opgemerkt. Welke gevolgen heeft dit voor de brandveiligheid van gebouwen?

Een openbaar gebouw dient een veilige omgeving te zijn voor haar gebruikers. Het is daarom van groot belang dat onder andere de veiligheid op het gebied van brand op orde is en dat de hulpdiensten op de hoogte zijn van de situatie in en rond een openbaar gebouw, zoals scholen en zorgvoorzieningen.

Topos Fields heeft ruime ervaring met het op locatie inventariseren, op tekening verwerken van en adviseren over de brandveiligheid van gebouwen. Ook het doen van gebruiksmeldingen en vergunningsaanvragen horen hierbij.

lees verder

Kennismiddag voor bouwbedrijven

mhg-logo's-grootOp woensdag 10 september organiseerde Topos Fields in samenwerking met mhg integraal bouwmanagement een kennismiddag voor bouwbedrijven. Met een tiental bouwbedrijven werden de ontwikkelingen in de bouw breed besproken. Opvallend was de enorme verscheidenheid aan ontwikkelingen die allemaal invloed hebben op de bouw. Voor welke strategie kies je de komende tijd? Met het bespreken van veel van deze ontwikkelingen kan je al snel een middag vullen. Gekozen was om twee belangrijke ontwikkelingen verder uit te diepen. Dit betrof nieuwe contractvormen, in het bijzonder Resultaat Gericht Samenwerken, en BIM. Twee ontwikkelingen van totaal verschillende orde, die elkaar overigens wel kunnen versterken. lees verder

BIM biedt fantastische kansen – pak ze

BIMCobouwartikel 8 juli 2014

Topos Fields maakt bij veel projecten gebruik van BIM (Bouw Informatie Model). Samen met andere leden van de BIM-werkgroep van de SAB vereniging waarbij Topos is aangesloten schreef medewerker Jody van Leeuwen een serie artikelen voor Cobouw. In dit slotartikel wordt een samenvatting gegeven en wordt aangegeven waar de SAB vereniging mee bezig is.

De manier waarop de bouw van oudsher georganiseerd is, biedt ruimte voor verbetering om het voorzichtig te zeggen. BIM biedt daarvoor fantastische kansen. Pak ze, zeggen Jody van Leeuwen, Peter van Luijn en Remko Wiltjer in hun slotartikel.  lees verder

BIM vraagt andere fasering bouwproces

Cobouwartikel 12 juni 2014

Topos Fields maakt bij veel projecten gebruik van BIM (Bouw Informatie Model). Samen met andere leden van de BIM-werkgroep van de SAB vereniging waarbij Topos is aangesloten schreef medewerker Jody van Leeuwen een artikel voor Cobouw. Uit het artikel komt naar voren dat de traditionele fasering eigenlijk niet past bij een BIM-project.

De traditionele fasering van het ontwerp- en bouwproces past niet bij BIM. Wie écht de BIM-vruchten wil plukken, moet vooral dat proces op de korrel nemen, stellen Jody van Leeuwen, Peter van Luijn en Remko Wiltjer. Betrek de bouwer er bijvoorbeeld eerder bij.BIM model B-C-I

lees verder

Tags: ,

Oudere berichten »