Home | Contact | Klanten | Downloads

28 april 2017

BIM management tramremise Nieuwegein

In opdracht van Bouwbedrijf De Vries en Verburg uit Stolwijk verzorgt Topos Fields de bouwkundige engineering en het BIM management van de nieuwbouw van de tramremise te Nieuwegein. De nieuwe tramremise bestaat uit een werkplaats met 8 sporen en een kantoordeel van circa 1.500 m2. De werkplaats heeft een afmeting van circa 62 x 87 m en het totale project is circa 8.000 m2 BVO. Kenmerkend aan het ontwerp van Studio Marsman zijn de groene gevelpanelen in verschillende kleuren die het gebouw laten opgaan in de omgeving.

Op basis van de 3D modellen van ABT en DWA wordt momenteel door diverse partijen hard gewerkt aan een integraal BIM voor de uitvoering. Door de opdrachtgever, Provincie Utrecht Regiotram, worden hoge eisen gesteld aan het revisie model dat bij oplevering moet worden aangeleverd. Om hieraan te kunnen voldoen moeten alle ketenpartners nu al rekening houden met deze eisen en de deelmodellen op een specifieke wijze opbouwen en voorzien van belangrijke informatie die in de beheerfase nodig is. Om dit proces in goede banen te leiden en de kwaliteit van de 3D modellen te waarborgen, is het BIM management in handen van Topos Fields.
Aan de hand van een vooraf opgesteld BIM protocol met strakke richtlijnen, intakegesprekken met ketenpartners, het werken met een coördinatiemodel, periodieke clashcontroles en het gebruik maken van een BIM server, wordt de kwaliteit van de uitwerking van alle ketenpartners nauwlettend door ons in de gaten gehouden. Wij zijn er van overtuigd dat alleen dan een hoogwaardig BIM ontstaat waarbij daadwerkelijk sprake is van een as-built model en waarin informatie is opgenomen die daadwerkelijk waarde heeft voor het beheer van het gebouw.

Wat dit project ook heel bijzonder maakt, zijn de vele directieleveringen in de vorm van omvangrijke machines die nodig zijn voor het tramonderhoud. Denk hierbij aan een kuilwielendraaibank of de vele hefputten in de vloer. Deze machines hebben een tolerantie die vele malen kleiner is dan de tolerantie die op de bouwplaats wordt gehanteerd. Om deze twee werelden bij elkaar te brengen, is het gebruik van een integraal BIM waarin tevens deze machines zijn opgenomen noodzakelijk. lees verder

16 maart 2017

Integrale 3D koperstekeningen bij De Windes

Enige tijd geleden is Waal uit Vlaardingen gestart met de bouw van ‘De Windes’ in Scheveningen. Het project betreft een samenwerking tussen Respect Zorggroep en Weboma Ontwikkeling. Het bestaat uit 2 gebouwen met 98 zorgunits en 28 koopappartementen op een gezamenlijke parkeergarage naar ontwerp van Kolpa Architecten. In het zorggebouw komen naast zorgappartementen onder meer een kapper, een praktijk voor fysiotherapie en een grand-café/restaurant. De Windes komt op de plek waar voorheen het oude woonzorgcentrum Deo Gratias stond.

De Windes Scheveningen lees verder

Tags: , ,

Topos Fields op de Bouwbeurs 2017

Van 6 t/m 10 februari neemt Topos Fields deel aan de bouwbeurs in de Jaarbeurs in Utrecht (stand 11.F020). Het thema van de bouwbeurs 2017 is ‘voor mensen die het gaan maken’, op de bouwbeurs laten wij zien wat wij doen om te zorgen dat mensen het ook daadwerkelijk kunnen maken! Daarom focussen wij ons tijdens de Bouwbeurs op de mogelijkheden van BIM. Uiteraard kunnen wij u daarnaast ook informeren over alle andere bouwadviesdiensten die wij bieden.

U kunt zich hier aanmelden

Stand Topos Fields Bouwbeurs 2017 BIM

Bouwkundige Engineering middels BIM

De bouw trekt aan, maar de groei zet niet echt door. Bedrijven schalen mondjesmaat op en er ontstaat een tekort aan goed technisch personeel. Ook bouwkundigen die vaardig zijn in uitwerking middels BIM, communicatief sterk zijn en een gedegen bouwkundige kennis hebben zijn schaars. Afgelopen jaar hebben wij gemerkt dat steeds meer aannemers en architecten op zoek zijn naar bouwkundige bureaus die samen met hen op een hoogwaardige manier de bouwkundige engineering van bouwprojecten kunnen verzorgen. Ook de trend naar integrale contracten draagt hieraan bij. Afgelopen jaar hebben wij geïnvesteerd in onze mensen en technieken zodat we in 2017 de toenemende vraag aankunnen. Op de bouwbeurs laten we u graag zien wat we afgelopen periode hebben bereikt en hoe we naar de toekomst kijken.

Een succesvol BIM project

Een succesvol BIM project wordt met name bepaald door de bereidheid van partijen tot samenwerken en het delen van kennis. Met een open mind komen we samen verder en vinden we meerwaarde voor onze klanten en eindgebruikers. BIM is een middel dat we inzetten om het integraal samenwerken optimaal vorm te geven. Een hoge kwaliteit van dienstverlening staat bij ons voorop. Dit resulteert in een efficiënte uitwerking van hoge kwaliteit, niet alleen qua BIM niveau, maar zeker ook als het gaat om de uitvoerbaarheid van bouwprojecten in de praktijk. Met onze jarenlange ervaring voorkomen we faalkosten en weten we bij onze projecten kansen te vinden om de klantwaarde te verhogen. Op onze website is nadere informatie te vinden over de BIM projecten die wij afgelopen jaren hebben uitgewerkt en de wijze waarop we dit doen.

Tags: ,

Jody van Leeuwen aangesteld als directeur Topos Fields

Per 1 januari 2017 is de heer Jody van Leeuwen aangesteld als directeur van Topos Fields. Hiermee wil Topos Fields de dienstverlening verder professionaliseren en uitbouwen. Jody heeft afgelopen jaren als projectmanager en bouwkostenadviseur vele projecten van Topos Fields uitgevoerd en de koers binnen Topos Fields grotendeels bepaald.

Afgelopen jaren heeft Topos Fields veel opdrachten verworven in bouwkundige (BIM) uitwerking, bouwmanagement, contract-management, bouwkostenadvies en bouwbegeleiding. Deze diensten zullen in 2017 verder worden uitgebouwd en met innovatieve ideeën toekomstbestendig worden gemaakt. Van 6 t/m 10 februari nemen we met een stand deel aan de bouwbeurs in de Jaarbeurs in Utrecht (stand 11.F020) en laten we zien wat we de afgelopen jaren hebben bereikt en welke ideeën we hebben voor de toekomst. Bezoek onze stand op de bouwbeurs en ontdek waar Topos Fields voor staat.

Bouwmanagement in een historische omgeving

Fort Vreeswijk, ook wel Verdedigingswerk te Vreeswijk genoemd, is een verdedigingswerk aan de Lek bij Vreeswijk in de gemeente Nieuwegein.  In opdracht van de Gemeente Nieuwegein en Stichting Dorpshuis Fort Vreeswijk is het historische fort grondig gerenoveerd. Topos Fields verzorgde voor dit project het bouwmanagement, het bouwkostenadvies, de organisatie van de Engineer & Construct aanbesteding en de bouwdirectie en het bouwtoezicht gedurende de bouw. Een bijzonder project waar Topos Fields met plezier en historisch besef een bijdrage aan geleverd heeft.

google
Fort Vreeswijk staat als onderdeel van de Hollandse waterlinie op de voorlopige Werelderfgoedlijst van UNESCO en is onlosmakelijk aan het dorp Vreeswijk verbonden. Sinds 2014 wordt het fort beheerd door vrijwilligers ten behoeve van eerstelijns voorzieningen en culturele- en welzijnsactiviteiten. Het bijzondere renovatie project is voorgekomen uit een bewonersinitiatief. lees verder

Bouwmanagement nieuwbouw Driestar en sportzalen gemeente Leiden afgerond

In Leiden is de nieuwbouw voor het Driestar College 23 september jl. feestelijk geopend door de heer H. van der Smit, voorzitter Raad van Toezicht en de heer P. Dirkse, wethouder onderwijs. Het project omvat naast de nieuwbouw van de school ook vier sportzalen, een fietsenberging en een kantine voor een basketbalvereniging. Het ontwerp is gemaakt door RoosRos Architecten. De nieuwbouw vormt samen met het naastgelegen Da Vinci College een ensemble; de nieuwe gebouwen en het plein zijn opgetild, zodat eronder ruimte is voor de fietsenbergingen van beide scholen en een parkeergarage.

Topos Fields verzorgde het bouwmanagement. Een boeiend en intensief traject waarbij we verantwoordelijk waren voor:

– Organisatie en algehele procescoördinatie;
– Bewaken van de planning;
– Kostenbewaking;
– Organiseren aanbesteding;
– Directievoering;
– Toezicht;
– Oplevering & nazorg.

Alle betrokkenen kijken terug op een goed proces met als resultaat een mooie school die binnen de  gestelde randvoorwaarden gerealiseerd is. Dat horen we graag, want dat was onze opdracht.

20160923_134736_001_resized

20160923_141156_resized

Bouwaanvraag 260 appartementen ‘De Stadhouders’ ingediend

Aan het Stadhoudersplantsoen in Den Haag, op de locatie van het voormalige Nillmij gebouw, worden drie appartementengebouwen gerealiseerd. Afgelopen periode is er hard gewerkt om, in samenwerking met ELV Architecten uit Rijswijk, tot een technisch uitgewerkt plan te komen. Dit heeft onlangs geresulteerd in het indienen van de aanvraag omgevingsvergunning voor dit project.

Het plan bestaat uit drie appartementengebouwen. Elk van de drie gebouwen heeft een eigen karakter en toch is er veel samenhang in de architectuur. De gevels van grijs/geel metselwerk zijn een fusie tussen de architectuur van de 19e eeuwse buurten, Statenkwartier en Duinoord, en de architectuur van de wederopbouwzone waar het ensemble in is gesitueerd.039-02-80 (voorblad)

Twee appartementengebouwen hebben een open binnenhof waaraan alle woningen de voordeur hebben. Het derde appartementengebouw is een toren van vijftig meter hoog. Deze toren heeft een vijf verdiepingen hoge entreehal en de indelingen van de luxe appartementen op de bovenste tien bouwlagen zijn ontworpen door Jan des Bouvrie. Alle drie de gebouwen worden bekroond met bijzondere appartementen en penthouses, met een afwijkende gevelbehandeling van antraciet keramiek. De variatie aan woningplattegronden, in combinatie met vele verschillende oriëntaties, zorgt voor een rijke keuze voor de toekomstige bewoner. Alle appartementen hebben ruime balkons, terrassen of dakterrassen die goed op
de zon georiënteerd zijn.

Alle benodigde parkeerplaatsen zijn ondergebracht in een halfverdiepte parkeergarage. Het huidige Verhulstplein wordt getransformeerd in een verkeersvrije, groene verblijfszone. lees verder

BIM van begin tot eind

Het maken van bouwkundige tekeningen heeft in de loop der jaren al veel veranderingen doorgemaakt. Het begon op het tekenbord en heeft zich ontwikkeld tot het 3D modelleren in bijvoorbeeld Revit. Topos heeft met BIM flinke stappen gezet, maar er is altijd behoefte aan beter, sneller en efficiënter werken. Om deze reden heeft Hogeschoolstudent Wouter Verstoep zijn afstudeeronderzoek gedaan bij Topos.

Het onderzoek had als doel een workflow binnen het bedrijf te creëren met een BIM dat ervoor zorgde dat er zowel intern als extern efficiënter samengewerkt kon worden. Om dit te bewerkstelligen is er eerst met verschillende partijen uit de bouwsector gesproken om vast te kunnen stellen waar het nu goed of juist fout gaat. Hieruit bleek dat iedereen het erover eens is dat 3D moduleren de faalkosten verkleint. Maar er kan nog zoveel meer met een BIM naast het inzichtelijk krijgen van je gebouw. Het heet niets voor niets een Bouw Informatie model.

stukje op site, template

Het Bouw Informatie Model moest dus meer informatie bevatten. Dit leverde direct de volgende belangrijke vraag op: welke informatie moet dan wanneer beschikbaar zijn? Met deze hoofdvraag is gewerkt naar een workflow waarbij BIM gebruikt wordt vanaf het schetsontwerp en langzaam uitgroeit tot een ‘As-built model’. lees verder

BIM bevordert de samenwerking bij uitwerking International Student Housing

ISH_BIMIn samenwerking met bouwbedrijf Waal werkte Topos Fields aan de uitwerking van een duurzaam wooncomplex voor studenten in het TU Noord gebied te Delft. Het complex omvat 332 studentenwoningen en heeft een bruto vloer oppervlakte van circa 15.000 m2. Naast de studentenhuisvestingen zijn er ruimten voor kantoren beschikbaar en biedt het diverse functies voor met name buitenlandse studenten.
Het definitieve ontwerp van de International Student Housing, van architectenbureau Cepezed, was uitgewerkt in 2D. Om een zo efficiënt mogelijke werkvoorbereiding en uitvoering te realiseren, heeft bouwbedrijf Waal ons gevraagd een Bouw Informatie Model te maken. Door in een vroeg stadium duidelijke afspraken te maken over onder andere gedetailleerdheid, nulpunt, bestandsbenaming, modelopbouw en samenwerkingslocatie, verliep de samenwerking in het Bouw Informatie Model uitstekend. lees verder

Tags: ,

Feestelijke start bouw Coendersbuurt Delft

20160302_171634643_iOS_kDe Coendersbuurt in Delft bevindt zich in stadsdeel Nieuw Delft in de zogenaamde Spoorzone, in het hartje van de stad. Een prachtig locatie maar ook complex om in deze omgeving te bouwen. Woensdagmiddag 2 maart jl. werd de bouw van dit bijzondere buurtje feestelijk gestart met het slaan van een feestelijke paal door minister Stef Blok. Topos Fields is bouwprocesbegeleider in de Coendersbuurt. Het betreft hier de realisatie van 25 grondgebonden woningen door individuele opdrachtgevers in de vorm van zelfbouwkavels. Er is hier geen sprake van CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) omdat bijna ieder kavel zijn eigen architect heeft, ondanks het feit dat het geschakelde woningen betreft. lees verder

Oudere berichten »